Utökad lackvårdsprocess för hela bilen med syfte att höja och återställa lackens grund-kondition där vi med anpassade metoder och produkter kan åtgärda eller förbättra olika typer av repor, oxid, kalkfläckar, frätskador och andra mindre defekter.

PUNKTVIS LACKKORRIGERING
Utökad lackvårdsprocess för enstaka problem/områden. (Prisexempel avser tilläggskostnad vid t ex lackskyddsbehandling)

Kontakta ditt närmaste Ditec® Center för pris.